vidaXL Kauppapaikan kautta tehtyjen ostosten Yleiset Ostoehdot

Liitteet

vidaXL Kauppapaikan kautta tehtyjen ostosten Yleiset Ostoehdot

Käyttöehdot Myyjä vidaXL

Artikla 1 – Määritelmät

vidaXL Kauppapaikka 

Osakeyhtiö vidaXL Marketplace Europe B.V., joka sijaitsee osoitteessa Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Toiminta Alankomaissa ALV-numerolla NL859812108B01, myy Kauppakamarin (KvK) numerolla 74214802 verkkosivuilla vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Ympäristö

VidaXL Kauppapaikka sivusto. Verkko-osoite on “vidaXL”, jota seuraa maalaajennus (.nl / .be / .co.uk jne.). Esimerkiksi, www.vidaxl.nl ja muut sovellukset, jotka vidaXL Kauppapaikka on suunnitellut.

Alusta

Ympäristö, jolla kolmannet osapuolet tarjoavat tuotteita Käyttäjille.

Käyttäjä

Jokainen Käyttöympäristön vieras

Myyjä

Kolmas osapuoli, joko oikeus- tai luonnollinen henkilö, joka tarjoaa tuotteita käyttäjille Alustan kautta

Asiakas: Käyttöympäristön käyttäjä, joka jatkaa tuotteen ostamiseen Alustan kautta.

Asiakas

Käyttöympäristön käyttäjä, joka jatkaa Tuotteen ostamiseen Alustan kautta.

Ostosopimus

Myyjän ja Asiakkaan välinen ostosopimus, joka on solmittu Alustan kautta.

Artikla 2 – Sovellettavuus

2.1 Nämä ehdot koskevat tuotteiden tilaamista ja ostamista Myyjiltä Alustan kautta (jäljempänä: vidaXL  Kauppapaikan Yleiset Ostoehdot). Näihin ehtoihin voi tutustua myös vidaXL Kauppapaikan verkkosivustolla.

2.2 Jokainen asiakas, joka tilaa Myyjän tarjoaman tuotteen Alustana kautta, hyväksyy vidaXL Kauppapaikan Yleiset Ostoehdot.

2.3. Poikkeukset näihinvidaXL Kauppapaikan Yleisiin Ostoehtoihin voidaan tehdä kirjallisesti. Jäljelle jäävät säännökset pysyvät kokonaisuudessaan voimassa.

2.4  NäitävidaXL Kauppapaikan Yleisiä Ostoehtoja sovelletaan sekä ostajiin, jotka ovat (normaaleja) kuluttajia, että ostajiin, jotka ovat yritysasiakkaita.

2.5 Kaikki oikeudet ja vaatimukset, jotka on määritelty näissä vidaXL Kauppapaikan Yleisissä Ostoehdoissa ja muissa vidaXL Kauppapaikan puolesta tehdyissä sopimuksissa, ovat myös määritelty välittäjille ja muille vidaXL Kauppapaikan kolmansille osapuolille, joka sisältää nimenomaisesti myyjän (myyjät).

2.6 vidaXL Kauppapaikalla on oikeus muuttaa näitä vidaXL Kauppapaikan Yleisiä Ostoehtoja. Muutetut ehdot tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan verkkosivustolla. Jos ostaja tekee tilauksen, he siten hyväksyvät näiden ehtojen sovellettavuuden.

Artikla 3 – Asiakasyhteys

3.1 Asiakkaan on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

- Asiakkaalla tulee olla asiakastili vidaXL Kauppapaikassa;

- Asiakas on vähintään 18-vuotias;

- Asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä sähköpostitse.

3.2 vidaXL Kauppapaikalla on aina oikeus olla käsittelemättä tiettyjä Myyjien tilauksia tai liittämään tiettyjä ehtoja tiettyihin tilauksiin.

3.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa muiden käyttää heidän tiliään.

3.4 Asiakas sitoutuu toimimaan vidaXL Kauppapaikan Yleisten Ostoehtojen ja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

3.5 Asiakas vastaa omien tiliensä tietojen oikeellisuudesta

Artikla 4 – Kolmannen osapuolen tarjoukset

4.1 vidaXL Kauppapaikka on Myyjän kaupallinen edustaja. Asiakas myöntää, että ostosopimus on tehty asiakkaan ja myyjän välillä ja että vidaXL Kauppapaikka ei ole tai ei tule olemaan tämän sopimuksen osapuoli.

4.2 Asiakkaan ostamiin tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä tai valituksissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä suoraan myyjään. Asiakas myöntää, että näissä tapauksissa he eivät voi vedota vidaXL Kauppapaikkaan eikä vidaXL Kauppapaikka ole millään tavoin vastuussa, mukaan lukien ostettujen tuotteiden viat.

Artikla 5 – Tilaaminen ja toimitus

5.1 Asiakas voi tehdä tilauksen vidaXL Kauppapaikassa Myyjän tarjoaman tuotteen normaalin tilausprosessin kautta.

5.2 Asiakas saa laskun myyjältä

5.3 Toimitettujen tavaroiden omistusoikeus siirtyy vasta, kun asiakas on täyttänyt maksuvelvoitteensa.

Artikla 6 – Hyvitys ja maksaminen

6.1 Asiakas on Myyjälle velkaa Kauppapaikan kautta ostettujen tuotteiden ostohinnan vidaXL Kauppapaikka sivuston kautta. Asiakas ei vapaudu maksuvelvoitteesta suorittamalla maksun suoraan myyjälle.

Artikla 7 – Provisio Myyjän/Myyjien kauppatapahtumasta

7.1 Jos asiakas ostaa tuotteen Myyjältä Alustan kautta, Asiakas sitoutuu lukemaan ja hyväksymään asianomaisen myyjän tai myyjien yleiset myyntiehdot, joilta he ostavat yhden tai useamman tuotteen Alustan kautta.

Artikla 8 – Tiedot ja tietojen käyttö

8.1 Asiakas seuraa sähköpostiosoitettaan tarkasti, jotta Asiakas voi huomioida vidaXL Kauppapaikan tai Myyjän heille lähettämät tiedot hyvissä ajoin.

8.2 vidaXL Kauppapaikka ei ole vastuussa mistään tiedosta, joka ei ilmesty ajoissa tai näyttää epäselvältä, tai ilmeisistä virheistä riippumatta siitä, keneltä tiedot ovat peräisin tai kenelle ne toimitetaan.

8.3 Asiakas ilmoittaa olevansa perehtynyt ja suostuvansa, että hänen nimensä ja osoitetietonsa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumero toimitetaan Myyjälle siltä osin kuin ne ovat tarpeen Ostosopimuksen toteuttamiseksi tai jos Asiakas on antanut siihen luvan. Myyjällä on oikeus käyttää Asiakkaan tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen Ostosopimuksen käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi tai jos Asiakas on antanut luvan tietojen käyttöön.

8.4 Asiakas myöntää, että arviointijärjestelmä on osa myyntiprosessia. Asiakas kutsutaan sähköpostitse. Asiakas vakuuttaa osallistuvansa vilpittömässä mielessä siinä tapauksessa, kun hän päättää osallistua. Asiakas takaa, että kaikki hänen toimittamansa tiedot ovat oikeita ja eivät ole harhaanjohtavia. Asiakas pidättäytyy antamasta ja/tai mainitsemasta loukkaavaa, uhkaavaa ja/tai loukkaavaa tietoa.

8.5 vidaXL Kauppapaikassa on aina oikeus kieltäytyä lähettämästä arvostelua sivustolle tai poistaa sitä, jos arvostelu on ristiriidassa lakien, asetusten, yleisen järjestyksen ja/tai moraalin kanssa.

Artikla 9 – Viestintä asiakkaan ja Myyjän välillä

9.1 Kaikkea Asiakkaan ja Myyjän välistä, vidaXL Kauppapaikan kautta, tapahtuvaa viestintää voidaan tarkastella ja käyttää vidaXL Kauppapaikan toimesta:

  • Tukea asiakasta ja/tai Myyjää kysymyksissä ja/tai ongelmissa;
  • Arvioimaan täyttääkö Myyjä vaatimukset;
  • Analysoimaan prosessin parannuksia

9.2 Asiakas antaa vidaXL Kauppapaikalle luvan tallentaa, katsella ja käyttää viestintää tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.

Artikla 10 –  Sekalaiset

10.1 vidaXL Kauppapaikalla on oikeus rajoittaa, olla myöntämättä tai peruuttaa tiettyjä etuoikeuksia tai estää tilin käyttöä tai mahdollisuutta tilata, kieltää tai rajoittaa Myyjän/Myyjien tuotteita vidaXL Kauppapaikan kautta Asiakkaan kauppahistoriasta riippuen; tämä toteutetaan täysin vidaXL Kauppapaikan harkinnan mukaan.

Artikla 11 – Irtisanomislauseke

Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä on tai tulee tehottomaksi, se ei vaikuta muiden säännösten tehokkuuteen. Tehottoman säännöksen katsotaan korvautuvan tehokkaalla säännöksellä, joka on mahdollisimman lähellä tehottomia säännöksiä.

vidaXL Kauppapaikalla on aina oikeus lopettaa Myyjien tarjouksia koskevat toiminnot vidaXL Kauppapaikassa.

Artikla 12 – Sovellettava laki ja lainkäyttövalta

vidaXL Kauppapaikan kautta tapahtuvia Yleisiä Ostoehtoja säätelevät yksinomaan Alankomaiden lait. Kaikki näistä ehdoista johtuvat riidat saatetaan yksinomaan Oost-Brabant käräjäoikeuteen, osoitteeseen ‘s-Hertogenbosch, ellei laki nimenomaan määritä toista tuomioistuinta.