Huutokaupan Yleiset Käyttöehdot

Versio 2.2, 2023-11-23

Sisältö:

Artikla 1 – Määritelmät

Artikla 2 – Sovellettavuus

Artikla 3 – Rekisteröityminen

Artikla 4 – Tietosuojalauseke

Artikla 5 – Huutokauppamenettely

Artikla 6 – Tuotteiden Kuvaus

Artikla 7 – Tarjous

Artikla 8 – Ostosopimuksen Solmiminen

Artikla 9 – Peruuttamisoikeus

Artikla 10 – Laskutus ja Maksaminen

Artikla 11 – Sovellettava laki

Artikla 12 – Muut ehdot

 

Artikla 1 – Määritelmät

Huutokaupan Käyttöehdot: nämä yleiset Huutokaupan Käyttöehdot;

Kuluttajat: luonnollinen henkilö, jonka toimintaa ei toteuteta ammatin harjoittamiseen, ammattiin tai elinkeinoelämään liittyviin tarkoituksiin;

Tuote: yksi tai useampi tavara, jota tarjotaan myytäväksi Huutokauppasivustolla;

Huutokauppasivusto: Online Huutokauppa-alusta, jossa Tarjoaja ostaa tuotteita vidaXL kaupasta;

Tarjoaja: Kuluttaja, joka rekisteröityy tai on rekisteröitynyt osallistumaan Huutokauppaan vidaXL kaupan kuvailemalla tavalla;

Tarjous: määrä, jonka Tarjouksen tekijä tarjosi Tuotetta koskevassa huutokaupassa, sekä verot ja kustannukset;

Ostosopimus: Myyjän ja Ostajan välinen Ostosopimus Ostotapahtuman hetkellä; 

Ostaja: Tarjouksen tekijä, jolle tuote myönnetty;

Henkilökohtaiset tiedot: ne (henkilökohtaiset) tiedot, jotka Kuluttajan on toimitettava vidaXL kauppaan rekisteröityäkseen ja Tarjotakseen Huutokaupassa, ja jotka ovat jäljitettävissä hänen henkilöönsä;

Kohdistus: vidaXL kaupan nimenomainen ilmoitus siitä, että huutokauppa, johon Ostaja on tehnyt Tarjouksen, on osoitettu ostajalle. Tämä ilmoitus voi tarkoittaa sitä, että vahvistus on lähetetty sähköpostitse;

Huutokauppa: online huutokauppa Verkkosivuston kautta yhden tai useamman tavaran myymiseksi;

Myyjä: vidaXL on kaikkien huutokauppasivustolla tarjottujen Tuotteiden myyjä suhteessa Ostajaan;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

Artikla 2 – Sovellettavuus

2.1. YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN lisäksi YLEISET HUUTOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT ovat voimassa Myyjän ja Tarjoajan suhteessa kaikissa huutokaupoissa, Huutokauppasivuston käyttö sekä tarjoajan rekisteröinti vidaXL:n kanssa Huutokauppoihin osallistumista varten ja kaikkiin Huutokauppoihin. Tarjoajan kaikki (yleiset) käyttöehdot ja ehdot hylätään vidaXL toimesta.

2.2. Jos osallistutaan Huutokauppaan, Tarjoajat ovat velvollisia toisiaan kohtaan, ja vidaXL velvoittaa jokaisen Tarjoajan toimimaan näiden yleisten Huutokaupan Käyttöehtojen mukaisesti. Tarjoaja sitoutuu vidaXL noudattamaan täysimääräisesti ja täysin ehdoitta käyttöehtoja, jotka on julistettu sovellettaviksi huutokauppaan vidaXL toimesta, eikä hän ei ryhdy minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat haitata vidaXL:n etuja.

Artikla 3 – Rekisteröityminen

3.1. Jotta Tarjoaja voi ottaa osaa huutokauppaan, hänen on rekisteröitävä vidaXL:n määräämällä tavalla ja hyväksyttävä kaikki edellytykset ja menettelyt, jotka vidaXL julistaa Huutokauppaan sovellettaviksi. Huutokauppaan osallistuminen ei missään tapauksessa ole sallittua, jos sinulla ei ole valtuuksia suorittaa oikeudellisia toimia tai jos et oikeuskelpoinen. vidaXL pidättää oikeuden kaikkina aikoina omista syistään, evätä Tarjoajilta oikeus rekisteröityä huutokauppaan ja (jatkaa) siihen osallistumista ja/tai irtisanoa kyseinen oikeus yksipuolisesti.

3.2. Tarjoajan on tunnistettava itsensä ensimmäisestä vidaXL:n pyynnöstä asianmukaisesti. Jos tätä ei tehdä, Tarjoaja ei voi osallistua Huutokauppaan.

3.3. Rekisteröitymisen yhteydessä sinulla on velvollisuus toimittaa kaikki vidaXL:n pyytämät tiedot kokonaisuudessaan, oikein ja totuudenmukaisesti ja taata antamiesi tietojen oikeellisuus ja täydellisyys. Jos näitä tietoja muutetaan milloin tahansa, sinun on ilmoitettava niistä viipymättä vidaXL kaupalle. Oikeus arvioida rekisteröinnin pätevyyttä ja sen yhteydessä toimitettuja tietoja on yksinomaan vidaXL:llä.

3.4. Jos sinulla on mahdollisuus käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa, huutokaupassa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana ovat täysin henkilösidonnaisia ja niitä ei saa välittää kolmansille osapuolille. Jos sinulla on syytä uskoa, että toinen osapuoli tietää salasanasi, sinun on ilmoitettava siitä vidaXL:lle viipymättä. Olet vastuussa kaikista Huutokaupassa tehdyistä toimista ja se on sidottu niihin, jotka johtuvat salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen käytöstä, myös jos niitä käytetään väärin etkä ole huolehtinut käyttäjätunnuksestasi ja salasanastasi asianmukaisesti. vidaXL:llä on oikeus riippumatta siitä, toimivatko he m Myyjän puolesta vai ei, vaatia käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tehdyistä Tarjouksista johtuvien maksuvelvoitteiden noudattamista.

3.5. Voit käyttää huutokauppasivustoa heti, kun rekisteröityminen on suoritettu ja käyttäjätili on luotu. Voit käyttää huutokaupan sivustoa heti kun rekisteröityminen on suoritettu. Käyttäjätili voidaan lakkauttaa välittömästi, ja se tulee voimaan milloin tahansa vidaXL:n toimesta, tämä ei kuitenkaan rajoita velvollisuuksia, joita käyttäjätilin päättymistä edeltävältä ajalta voi jo olla, eikä se rajoita näiden yleisten Huutokaupan Käyttöehtojen määräysten soveltamista, jotka pysyvät voimassa myös sen jälkeen, kun käyttäjätili on lopetettu.

Artikla 4 – Tietosuojalauseke

4.1. Rekisteröitymällä Huutokauppasivustolle ilmoitat olevasi tietoinen yksityisyyden Tietosuoja- ja evästekäytännöstä ja hyväksyväsi ne.

vidaXL pidättää itsellään oikeuden kirjata tietoja, jotka liittyvät Tarjoajan vierailemiseen verkkosivustolla (mukaan lukien käytetty IP-osoite), jos epäillään, että Tarjoajan tiliä on käytetty väärin ja/tai että Sivustoa käytetään väärin. Jos haluat lisätietoja siitä, miten vidaXL käyttää Tarjoajan henkilötietoja ja evästeiden käytöstä verkkosivustolla, voit saada lisätietoa siitä, niihin viitataan vidaXL:n tietosuojalausekkeessa, joka löytyy vidaXL:n Kotisivuilta.

Artikla 5 – Huutokauppamenettely

5.1. Huutokaupan valmistelu ja toteutus määräytyy yksinomaan vidaXL:n mukaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vidaXL määrittää Huutokauppaa edeltävien ja sen aikana tapahtuneiden tapahtumien kulun, ja sillä on auktoriteetti, ilman perusteluja myöntää tai jättää myöntämättä tarjouspyyntöjä Huutokaupassa, olla Kauppaamatta yhtä tai useampaa tuotetta tai muuttaa Tuotetta (koostumusta), olla tunnistamatta Tarjous ja sen julistaminen mitättömäksi sekä huutokaupan keskeyttäminen, jatkaminen tai peruuttaminen ja/tai muut tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet.

5.2. Huutokaupan kesto on merkitty Huutokauppasivustolle. VidaXL:llä on kuitenkin oikeus milloin tahansa peruuttaa, keskeyttää tai pidentää Huutokauppaa. Jos huutokauppa ei ole avoin kaikille Tarjoajille teknisten ongelmien vuoksi, vidaXL käyttää oikeuttaan Huutokaupan pidentämiseksi, mutta vidaXL ei ole velvollinen tekemään niin.

5.3. Tarjoajat ovat velvollisia noudattamaan huutokaupan yhteydessä vidaXL:n antamia tai sen puolesta annettuja neuvoja ja ohjeita.

5.4. Huutokauppa tapahtuu Huutokauppasivuston Huutokauppakatalogin järjestyksessä. VidaXL:llä on kuitenkin oikeus poiketa järjestyksestä.

5.5. Tarjoaja hyväksyy erityisehdot, joita voi syntyä Verkkohuutokaupan aikana ja (tekniset) ongelmat, joita voi esiintyä. Näitä ongelmia voivat olla esimerkiksi kyvyttömyys käyttää Huutokauppasivustoa tai tiettyä Huutokauppaa, kyvyttömyys tehdä Tarjous, viat tai ongelmat Huutokauppasivustolla ja/tai sen taustalla olevissa laitteisto- ja/tai verkkoyhteyksissä ja/tai ohjelmistoissa Huutokauppasivustolla. Lisäksi Huutokauppasivuston ja/tai sen taustalla olevan järjestelmän ylläpito voi tarkoittaa sitä, että voi syntyä ongelmia, jotka rajoittavat Huutokauppasivuston ja/tai Huutokaupan käyttöä ja/tai estävät Tarjouksen tekemisen.

Artikla 6 – Tuotteiden Kuvaus

6.1. Tuotekuvaukset ja kaikki Huutokauppasivustolla olevat tiedot on tehty ”parhaiden mahdollisten tietojen” pohjalta. Näiden syiden takia Huutokaupan kuvaus on virheellinen tai epätäydellinen. Tarjouksen tekijä hyväksyy mahdollisuuden, että Tuotteen kuvaus on virheellinen tai epätäydellinen, minkä vuoksi se ei voi johtaa vaateisiin tai oikeuksiin kuvauksista ja muista tiedoista.

Artikla 7 – Tarjous

7.1. Tarjoaminen on tehtävä tavalla, jonka vidaXL on ilmaissut Huutokauppasivustolla. Huutokauppa hoidetaan "korkeimman tarjoajan" periaatteen mukaisesti. vidaXL:llä on oikeus muuttaa Huutokaupan toteutustapaa milloin tahansa huutokaupan aikana. vidaXL:llä on oikeus olla hyväksymättä Tarjous, jos vidaXL kaupalla on perusteltuja syitä.

7.2. Tarjoajan tekemä Tarjous lasketaan tarjoukseksi vidaXL kaupalle. Tarjoaja on sitoutunut Tarjoukseen, joka on sitova, peruuttamaton ja ehdoton.

Artikla 8 – Ostosopimuksen Solmiminen

8.1. Kaikki vidaXL Huutokauppaan tehdyt Tarjoukset ovat laillisia tarjouksia kohteen ostamiseksi. Et saa peruuttaa Tarjousta muutoin kuin rajoitetuissa olosuhteissa, kuten sovellettavassa lainsäädännössä sallitaan, kun tuote ei ole verkkosivustolla annetun kuvauksen mukainen.

8.2. Huutokauppaan osallistuminen ei tarkoita sitä, että tavarat myydään lopuksi Tarjouksentekijälle. Vaikka Huutokauppasivusto osoittaakin, että Huutokauppa tapahtuu korkeimman Tarjouksen sopimuksen nojalla, se ei välttämättä johda Ostosopimukseen.

8.3. Tarjouksen tekijä on tietoinen siitä, että Huutokaupoissa myytävät tavarat ovat vidaXL:n omaisuutta. Ostosopimus on Ostajan ja vidaXL:n välinen.

8.4 Jos (mahdollinen) Ostaja ei ole ostanut kyseistä Tuotetta tietyn ajan kuluessa, Ostaja ei toimi lain mukaan ja vidaXL:llä on oikeus purkaa sopimus (mahdollisen) Ostajan kanssa kirjallisella ilmoituksella ja/tai myydä ostetut tavarat yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle. (mahdollisen) Ostajan on korvattava vidaXL:lle kaikki vahingot, jotka sopimuksen rikkominen on aiheuttanut. Sen jälkeen kun Myydyn Tuotteen omistus on siirretty (mahdolliselle) Ostajalle, (mahdollinen) Ostaja ei voi enää vaatia Ostosopimuksen purkamista.

8.5 Jos hankinta ei ole mahdollista olosuhteissa, jotka eivät kuulu (mahdollisen) Ostajan määräysvallan piiriin ja joista ei voida syyttää (mahdollista) Ostajaa (esim. koska kolmannet osapuolet ovat takavarikoineet sen), vidaXL:llä on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella (mahdolliselle) Ostajalle. Tässä tapauksessa vidaXL ei ole velvollinen tekemään (mahdollista) Ostajaa kohtaan muuta kuin palauttamaan maksetun ostohinnan.

Artikla 9 – Peruuttamisoikeus

9.1. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen siitä hetkestä alkaen, kun tilaus on tehty ja 14 päivää tilauksen vastaanottamisen jälkeen ilman mitään syytä. vidaXL voi kysyä Kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta se ei velvoita häntä ilmoittamaan syytään.

9.2. Ensimmäisessä lauseessa mainittu harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua, kun Kuluttaja tai kolmas osapuoli, jonka kuluttaja, joka ei ole liikenteenharjoittaja, on etukäteen nimennyt, on vastaanottanut tuotteen, tai:

  • jos Kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona Kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, jos hän on ennen tilausta ilmoittanut tästä selvästi Kuluttajalle, evätä useiden tuotteiden tilauksen, joilla on eri toimitusaika;
  • jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä jolloin Kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
  • jos kyseessä on sopimus tuotteiden toimituksesta määrättynä päivänä: päivä jolloin Kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Artikla 10 – Laskutus ja Maksaminen

10.1. Ellei toisin ole sovittu, Ostajan on maksettava määrätty summa kolmen päivän kuluessa Online Huutokaupan päättymisestä.

10.2 Kuponkikoodit eivät ole käytettävissä huutokaupassa ostettuihin tuotteisiin.

Artikla 11 – Sovellettava Laki

11.1. Näissä Huutokauppojen yleisissä Käyttöehdoissa ja riidoissa, joita Huutokaupoista voi syntyä, sovelletaan Suomen lakia.

Artikla 12 – Muut Ehdot

12.1. vidaXL pidättää oikeuden muuttaa yleisiä Huutokaupan käyttöehtoja milloin tahansa. Jos muutoksia tapahtuu, uusia ehtoja sovelletaan seuraavasta Huutokaupasta alkaen. Nykyiset ehdot, liiketoimen alkaessa, ovat voimassa siihen asti, kunnes liiketoimi on suoritettu. Palveluiden käytön jatkaminen sen jälkeen, kun yleisiä Huutokaupan Käyttöehtoja on muutettu, tarkoittaa sinun hyväksyvän kyseiset muutokset sitovasti.

 


Liite/Liitteet

Huutokaupan Yleiset Käyttöehdot